Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2018 (SCNW 2018)

July 6-9, 2018, Qingdao, Shandong, China

Points of contact


Domestic
Junxia Xie, Qingdao University
Email: jxiaxie@public.qd.sd.cn

Xiaoming Li, Zhejiang University
Email: lixm@zju.edu.cn
Overseas 
Fang Liu, University of Toronto
fang.liu@camh.ca

Sanbing Shen, National University of Ireland
sanbing.shen@nuigalway.ie